merak.ba
„Upoznavanje prava žena kroz prizmu ženskog poduzetništva“
Na Ekonomskom fakultetu Univerzitetu u Zenici odražala se konferencija o „Ženskom poduzetništvu i o pravima/položaju žena u Bosni i Hercegovini“. Slogan konferencije glasio je „Mislim, dakle postojim“. Cilj konferencije jeste da se promovira žensko poduzetništvo u Bosni i Hercegovini, poboljša poslovni položaj žena u