merak.ba
Prvi interaktivni portal za dijasporu iz Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice uz podršku Vlade Švicarske, u ponedjeljak, 26. februara pokrenulo je prvi interaktivni portal za dijasporu iz