merak.ba
Mistična vjerovanja i tajne bosanskih vodenica
Vodotoci Bosne i Hercegovine, bogati vodama, koji imaju velike padove od izvorišta do svojih ušća u veće rijeke bili su prikladni za izgradnju pogona na vodu, koji su se u različitim mehaničkim oblicima koristili za određene radnje umjesto ljudske snage. Vodenice su u BiH sastavni dio pejzaža i seoske arhitekture.