merak.ba
Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa
Svake godine 2. februara se obilježava Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa. Na taj dan 1971. godine potpisana je u Iranskom gradu Ramsaru