merak.ba
Brodske halke u BiH?
Panonsko more predstavljalo je zapadni dio velikog mora koje se nazivalo Paretitis, a koje se prostiralo od Alpa pa sve do Turkestana u Aziji. Računa se