meneersoemo.net
Suriname een van de rijkste landen?
De Wereldbank baseert dit aan de hand van een nieuwe rekenmethode…