memurlarsitesi.net
Yönetici Kadrosuna Atanan Memur, Görevden Alınınca Nereye Atanır? - www.memurlarsitesi.net
Kamuda yönetici kadrolarına Cumhurbaşkanı kararı ile atananların görevden alınmaları veya görev sürelerinin bitimi hallerinde nereye atanacakları konusunda genel çerçeve 375 sayılı KHK’nın ek 35 inci maddesi ile çizilirken, konuya ilişkin ayrıntılara ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer verilmiştir.