memurlarsitesi.net
Yönetici Kadrosuna Atanan Memur, Görevden Alınınca Nereye Atanır?
Kamuda yönetici kadrolarına Cumhurbaşkanı kararı ile atananların görevden alınmaları veya görev sürelerinin bitimi hallerinde nereye atanacakları konusunda genel çerçeve 375 sayılı KHK’nın ek 35 in…