memurlarsitesi.net
Memurun Amirine Karşı İşlediği suçlarda Verilen Disiplin Cezaları için Karar örnekleri - www.memurlarsitesi.net
Devlet memuru olarak görev yapanlar işyerinde amirlerine karşı disiplin açısından suç teşkil eden çeşitli davranışlarda bulunabilmektedirler.