memurlarsitesi.net
KİMLER 28/B TAZMİNATINDAN NE KADAR YARARLANABİLİYOR? - www.memurlarsitesi.net
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28/B maddesi hükümlerine istinaden kamu görevlilerinden bazılarına ek tazminat ödenmektedir.