memurlarsitesi.net
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI MEMURİYETİ NASIL ETKİLİYOR? - www.memurlarsitesi.net
İşlenen bir suç nedeniyle yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesinin, memur olmaya ve memur kalmaya etkisi konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.