memurlarsitesi.net
Görevde yükselmeye tabi kadroya sınavsız atama yargıdan döndü - www.memurlarsitesi.net
Şef kadrosundan tesis müdürlüğü kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesine göre yapılan atamanın iptali için açtığımız davada, mahkeme, hukuka aykırı atama işlemini oy birliğiyle iptal etti.