memurlarsitesi.net
EK-1 DEĞERLENDİRME SONUÇLARINI AÇIKLAYAN İLLER - www.memurlarsitesi.net
2018 yönetici atama EK-1 değerlendirme listeleri iller tarafından açıklanmaya başladı.