memurlarsitesi.net
Disiplin Soruşturmasında Ceza Kovuşturmasının Etkisi nasıl olmaktadır? - www.memurlarsitesi.net
Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının disiplin kovuşturmasını geciktiremeyeceği; memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması hallerinin ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamayacağı hüküm altına alınmıştır.