memurlarsitesi.net
Disiplin Soruşturmasında Ceza Kovuşturmasının Etkisi nasıl olmaktadır?
Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının disiplin kovuşturmasını geciktiremeyeceği; memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması hallerinin ay…