memurlarsitesi.net
BİR GÖREVİ TEDVİREN YÜRÜTMENİN MEMURA YARARI - www.memurlarsitesi.net
Bir göreve asaleten ya da vekâleten atanabilmek için gerekli şartları taşımayanların o görevi yürütmek üzere görevlendirildikleri hallere de rastlanmakla birlikte, bu tür görevlendirmelerin ilgililere ne tür haklar sağladığı konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.