memurlarsitesi.net
Aylıksız İzindeki Kadın Memurlar Analık İzni Kullanabilir mi? - www.memurlarsitesi.net
Memurlar ile alakalı tüm özlük haklar, sosyal haklar ve mali haklar ile alakalı genel hatlar 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile çizilmiştir.