memurlarsitesi.net
Analık İzni, Erken Doğum Olması durumunda Nasıl Hesaplanır ve kullanılır? - www.memurlarsitesi.net
Doğumun beklenen tarihten evvel gerçekleşmesi halinde analık izni hakkında yapılacak olan işlemler 6 sıra nolu kamu personel genel tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde aşağıda gösterilmiştir.