meetconnect.no
Om
Historien. Møte mellom mennesker har alltid vært essensielt for vår eksistens. Vi møtes i alle former og formater, og gjennom menneskemøter skapes historier. MeetConnect er en unik arena for deg so…