medlemsutveckling.se
Vårens nätverksträff:
Män, manlighet och maskulinitet Vi har bjudit in organisationen Män för att diskutera kring och lära oss mer om aktuell mansforskning, maskulinitet, manlighet och sexism i kölvattnet av #metoo. Organisationen Män arbetar med utbildning och våldsförebyggande arbete för att bidra till en mer jämställd värld. Vi kommer