medlemsutveckling.se
Höstens nätverksträff:
Allt kommunicerar. Alltid. Vad kommunicerar du? Nya tider kräver en uppdaterad inställning till begrepp så som service, medlemsvård och kampanjande. Det gäller att ge sin mottagare en upplevelse oavsett om det är i ett telefonsamtal eller i det personliga mötet. Något annat som tydligt förstärker upplevelsen är att använda sin