medlemsutveckling.se
Almedalen 2015: Ledarskap i ideella organisationer kontra företag
https://youtu.be/EXGefwnVv54