medicina.nauka.bg
Предстои издаването на монографиите „Медицина за немедици“ и „Здравната парадигма – лекари, лечители, пациенти“ | Българска наука и медицина
Човешкото адаптивно поведение (основно здравно и медицинско) е информационно, комуникативно действие, като отговор, отношение и реакция към нещо или някого: от обективния свят – природа; от социалния свят – общество; от субективния свят – телесен и психически. Всяко притежание – законно или не – на медицинска и здравна информация е информационно преимущество (превъзходство), защото еПрочети