mediadigital.no
Norsk Garnterforbund
Prosjekt Kunde: Norsk Gartnerforbund Prosjekt: Nettside, Digitalisering, App, Bladproduksjon År: 2017 Fagbladene Gartneryrket og park & anlegg, to blader med tilknytning til Norsk Gartnerforbund (NGF), jobber for norsk gartneri og hagebruk. Gartneryrket er det eneste fagblad innen den grønne sektor i Norge, og har som målsetting å holde gartnerstanden