mededebebe.com
Gran Bodega Eduardo. Joaquim Valls, 66
L’Ajuntament tindria que recalificar la Bodega Eduardo i passar a considerar-la Equipament Social del barri Prosperitat. L’Angeles i l’Angel que estan actualment al capdava…