medalbinstitut.com
Monitorimi i zbatimit të legjislacionit kombëtar dhe moratoriumit mbi pyjet
Ne datan 21 dhjetor u krye vizita e pare ne Gramsh dhe u moren kontakte dhe u bene takime me perfaqesues te bashkise Gramsh dhe te drejtorise pyjore Elbasan per zonen e Gramshit. U prezantua projekti jone dhe objektivat e tij. U mor informacion mbi situaten dhe gjendjen e pyjeve