meadent.com
D. I. rođena 1967. godine | Stomatološka ordinacija MEA:DENT
Vizil proteza na implantima (PRF nadoknada kosti) Pacijentkinja D. I. rođena 1967. javila se u ordinaciju zbog ozbiljnog problema, parodontopatije.