maytinhvinh.com
Chiêm ngưỡng hàng trăm emoji mới sẽ đến với iOS 11.1
Các báo cáo cho biết, iOS 11.1 có khả năng được phát hành đến người dùng các thiết bị từ iPhone 5S trở về sau ngay trong tuần này. Nó sẽ mang đến hàng trăm