maythinghiem.com
Máy đo độ nhớt sơn KU3 chuyên dụng cho ngành sơn - Brookfield - Mỹ
Máy đo độ nhớt sơn KU3, Brookfield, Mỹ,Khoảng đo 40 ~ 141 KU. Sản xuất dành riêng đo độ nhớt trong ngành sơn và mực, lớp phủ, vật liệu plastic,