mavimag.com
KIRK ESMA 40 ERBAİN DUASI
Hz.İdris Kimdir? Peygamberlik gelmeden önce de ibâdetle meşgûl olur, sâlih kimselerle beraber bulunur, geçimini el emeğiyle bizzât te’mîn eden usta ve zanaatkar salih bir insandı. Terzilik mesleği …