mavimag.com
“–İsteme! Ancak istemek zorunda kalırsan, hiç olmazsa sâlihlerden iste!”
Allah dostları; zâlim, fâsık ve kâfirlerin hayat tarzlarına özenmek bir yana, onlardangelecek bir iyiliğe bile muhâtap olmaktan sakınmışlardır. Zira insan, ihsâna mağluptur. Gönülde, iyiliği görüle…