mavimag.com
Geylani Hazretlerinin Keramet ve Gavs-ı Azam’lığı
Evliyalar Sultanı, Sultan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kerametleri saymakla ve anlatmakla bitmese de burada en azından bir kaçına değinmiş olacağız. Bir gün, Abdülkâdir-i Geylânî Hazretleri, bi…