mavimag.com
Esma-i idrisiyye Şerhi İsim ve Havasları
1.İsim Sübhaneke Lailahe İlla Ente Ya Rabbe Külli Şey’in Ve Varisehu Esma-i İlâhiy’den bir ismi şerifi de Ya Rabb dır Yani (Ey terbiye eden).Manâsı:Ortağı ve benzeri olmayan Ey Sübhan A…