mavimag.com
Esma-i İdrisiyye Şerhi 3. isim
“Yâ Allah’ül mahmudü fi külli fialihi.” Mana bakımından Allah İsm-i Şerifi Manâ bakımından diğer isimlerin hepsini birden cem eder (yani diğerlerini de kapsayan isimdir). 3.Esma-i İdrisiyye’n…