mavimag.com
Bu Salavat’ı Okumaya Devam Edene Müjde
MUHAMMED B. EBİ’L-MEVÂHİB EŞ-ŞÂZELÎ’NİN OKUDUĞU SALAVAT Muhammed b. Ebi’l-Mevâhib eş-Şâzelî Hazretleri’nin okuduğu rivayet edilen salavatın Arapçası ve anlamı… Muhammed b. Ebi’l-Mevâhib eş-Şâzelî H…