maudnewton.com
James Hynes on Polanski: This isn’t Chinatown
“What Polanski’s defense boils down to finally is what you might call the Ezra Pound Exception.” See also.