mataro.ppe.entitats.diba.cat
Les 10 claus sobre el nou Reglament de Protecció de Dades
El 27 d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 sobre protecció de dades, que és de plena aplicació des del 25 de maig del 2018. La globalització i l’ús de les noves tecnologies impl…