mataro.ppe.entitats.diba.cat
A Catalunya hi ha unes 24.000 entitats i s’estima que hi estan vinculades 510.000 persones voluntàries
Una tercera part de les organitzacions només té entre 3 i 30 persones associades, mentre que les que compten amb més de 250 socis en són un 17% Els àmbits d’activitat més presents són el de l’acci…