mataro.ppe.entitats.diba.cat
20è aniversari del retorn de l’estendard de Puig i Cadafalch
Ara farà vint anys que el Grup d’Història del Casal de Mataró vam lliurar a Santa Maria de Ripoll, en un acte solemne presidit per l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Vic, i els Il·lms. Srs. Alcaldes de R…