mataro.ppe.entitats.diba.cat
100 anys del llegat d’un bé immaterial: la renaixença d’una llengua
Iéu, d’uno chato enamourado Aro qu’ai di la mau-parado, Cantarai se Diéu vòu, un enfant de Cassis, Un simple pescaire d’anchoio Qu’emé soun gàubi e`mé sa voio Dóu pur amour gagné li joio, L’empèri,…