mastergudmund.se
Oktoberfest
En festival som blivit så pass känd att den kommit att arrangeras världen över är Oktoberfest som härstammar från Tyskland. Denna festival syftar till att hylla olika sorters öl och därför har den kommit att klassificeras som en av världens största mat- och dryckfestivaler. Festivalen arrangeras varje år och den lockar flera tusen besökare.