mastergudmund.se
En färgstark matfestival
En annan världskänd matfestival är dumpling festivalen som hålls varje år i Hong Kong. Dumpling festivalen arrangeras även i övriga delar av Kina, men det är den i Hong Kong som kommit att bli mest känd. Det som kännetecknar festivalen är att det är den mest spännande och färgstarka festivalen som