masajite.info
Здравето преди и сега
Въпреки че в наши дни всички хора са безкрайно мобилни и всеки може винаги да се свърже с човекът, когото търси, човекът от каменната епоха е много по-близо до нас, отколкото си мислим. Съществува нещо, което не се е променило изобщо от 10 000 години насам - това са нашият метаболизъм и нашите муску