masajite.info
Нововъведения и иновации в кинезитерапията
Кинезитерапията като термин произлиза от латинската дума “kinesis”, означаваща движение. Това простичко обяснение дава и ясна представа за това как точно действа този вид рехабилитация върху човешкото тяло. Накратко, с определени движения – физкултурни, раздвижващи и масажни, приложени директно от р