martinhedberg.se
Vilka hållbarhetsproblem kan vi lösa med öppen data?
Jag är stolt över att ha blivit tillfrågad och ser fram emot att delta i ett event där vi skall resonera om hur vi kan ta oss an FN:s Hållbarhetsmål (SDG, Sustainable Development Goals) med hjälp a…