martinhedberg.se
Vi använder sjukt mycket mer sten idag än på stenåldern
Ni känner säkert igen talesättet ”Stenåldern tog inte slut för att det stenarna tog slut”. Uttrycket används ofta som en rolig metafor för att vi kan konvertera från det fossila till et…