martinhedberg.se
Vad är en tropisk cyklon?
En Tropisk cyklon är det meteorologiska och neutrala namnet för det som annars också kallas orkan, Hurricane, Typhoon/Tyfon eller bara Cyklon. Tropiska cykloner är system som blandar och jämnar ut …