martinhedberg.se
Tropisk, subtropisk eller extratropisk cyklon?
När man resonerar om orkaner så dyker det ibland upp lite olika sorters orkaner, eller cykloner som är ett mer generiskt korrekt namn. Klassificeringen är till för att förtydliga skillnader mellan …