martinhedberg.se
Stadigvarande över 20 m/s
Det har rapporterats om omfattande skador till följd av kvällens oväder över södra Götaland, främst över Skåne och Halland. Väderstationer uppmäter vindhastigheter som stadigvarande överstiger 20 m…