martinhedberg.se
Risk för gräsbränder
Nu börjar säsongen för gräsbränder. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver att det söndagen råder stor gräsbrandsrisk i delar av Svealand och Götaland. Men i södra Skåne har det …