martinhedberg.se
Otidsenligt att elda som vi gör på Valborg
Som scout var jag i tonåren med om att tända valborgseldar. Jag förstår att många har en speciell relation till elden som symbol och traditionsbärare. Men en del av den här sortens traditioner är d…