martinhedberg.se
Om evolution och klimat i förändring
Nedan följer en pedagogisk liten video från Kurzgesagt om hur evolutionen fungerar. Den tar fasta på att alla individer är unika, att vi ärver egenskaper från våra föräldrar och att slump och mutat…